A cégcsoport gazdálkodásának értékelése - 2012

A konszolidált eredmény-kimutatásban a cégcsoport 6 626 913 ezer Ft összegű nettó árbevételt és 583 806 ezer Ft egyéb bevételt számolt el 2012-ben. A nettó árbevétel 6,7%-kal nőtt a tavalyi évhez képest. A nettó árbevétel 63,15%-a export, míg 36,85%-a belföldi értékesítésből származott, azonban a belföldi értékesítés is tartalmaz közvetett exportot.

Az üzemi eredmény a jelentős árbevétel növekmény eredményeként pozitív (477 968 e Ft), ami mutatja a piaci szerkezet átalakulását, hiszen az eredmény növekedés meghaladja az árbevétel növekményt.

A pénzügyi műveletek vesztesége a jelentős forint árfolyam ingadozás ellenére is elhanyagolható cégcsoport szinten (- 16 928 ezer Ft). A rendkívüli eredmény negatív (- 6 038 e Ft). Összességében 2012-ben a pénzügyi és rendkívüli eredmény nem befolyásolta a cégcsoport eredményességét. A 455 002 ezer Ft összegű adózás előtti eredmény 22 966 ezer Ft-tal alacsonyabb az üzemi eredménynél. Cégcsoport szinten a konszolidált adózott eredmény 434 264 ezer Ft, ami mintegy 700 millió Ft-tal haladja meg az előző évi konszolidált eredményt.

A 2012. évről készült összevont éves mérleg főösszege 11 432 173 ezer Ft, ami 16%-kal magasabb, mint az előző évi. A növekmény a forgóeszközök, azon belül is elsősorban a készletek és követelések magasabb összegének tudható be. A növekmény elsősorban Ganz Engineering Kftnél és Ganz Motor Kft-nél jelentkezett, a kiugróan magas rendelésállománynak köszönhetően.

A pénzeszközök kismértékben csökkentek. A csökkenésben szerepet játszik a garanciák mögé letett devizabetétek árfolyam változása az év végi kötelező átértékelésnek köszönhetően, mivel a 2011.12.30-i EUR árfolyam 20 Ft-tal magasabb volt, mint 2012.12.31-én.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 26 725 ezer Ft-tal nőtt.

A forrásokon belül a saját tőke, a hátrasorolt kötelezettségek, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek az összes forrás közel 67,29%-át teszik ki, ami az előző évi szintnél kis mértékben alacsonyabb. A saját tőke, a rejtett tartalékok (hátrasorolt kötelezettségek), valamint a hosszúlejáratú kötelezettségek fedezetet nyújtanak a befektetett eszközök állományára.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege közel 42%-kal magasabb, mint az előző évi. A növekmény elsősorban a megnövekedett rendelésállománnyal összefüggő magasabb szállítói tartozásnak, valamint a bankhitelek, kölcsönök rövidlejáratú részének tudható be. Lejárt tartozás nincs.

Összességében elmondható, hogy az előző években megkezdett reorganizáció (üzem- és tevékenység összevonások, létszámcsökkentés, profiltisztítás), és az üzletrész, ill. ingatlan értékesítések megvalósulása következtében a Ganz cégcsoport gazdálkodása egy alacsonyabb egyensúlyi szinten történő stabilizálódás után ismét növekedett.

Honlapunk sütiket (cookie) használ a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A böngészés folytatásával hozzájárul a sütik használatához.