A cégcsoport gazdálkodásának értékelése - 2013

Az összesített eredmény-kimutatásban a cégcsoport 13 051 882 ezer Ft nettó árbevételt és 501 951 ezer Ft egyéb bevételt realizált, míg a konszolidált eredmény-kimutatásban 10.662.098 ezer Ft összegű nettó árbevételt és 448.878 ezer Ft egyéb bevételt számolt el 2013-ban.

A nagy különbség nem elsősorban a cégcsoport tagjai egymásnak szállításából, hanem a tulajdon aránynak megfelelő bevételek kiszűréséből ered. A nettó árbevétel konszolidáltan 60,89 %-kal nőtt az előző évhez képest. A nettó árbevétel 76,36 %-a export, míg 23,64 %-a belföldi értékesítésből származott, azonban a belföldi értékesítés is tartalmaz közvetett exportot.

Az összesített üzemi eredmény 276 631 ezer Ft, míg a konszolidált üzemi eredmény 283 413 ezer Ft. Az üzemi eredmény kizárólag árbevétel-szerző tevékenységgel kapcsolatos.

A pénzügyi műveletek vesztesége a jelentős forint árfolyam ingadozás ellenére is cégcsoport szinten elhanyagolható, - 39.570 ezer Ft. A rendkívüli eredmény 13.473 ezer Ft, elsősorban elévült kötelezettségek leírásából adódik. Összességében 2013-ban a pénzügyi és rendkívüli eredmény nem befolyásolta lényegesen a cégcsoport eredményességét. Az adózás előtti eredmény összesítve 387 717 ezer Ft, konszolidáltan 257.316 ezer Ft.

A 2013. évről készült összevont éves mérleg főösszege 11.176.775 ezer Ft, ami alacsonyabb, mint az előző évi. A csökkenés a forgóeszközök, azon belül is elsősorban a készletek alacsonyabb összegének tudható be. A csökkenés elsősorban Ganz Engineering Kft-nél és Ganz Motor Kft-nél jelentkezett a 2012 decemberéről 2013-ra átcsúszott áruszállításoknak köszönhetően.

A pénzeszközök összege közel 100 millió Ft-tal nőtt, ami jól mutatja az eredményes gazdálkodást.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 154.254 ezer Ft-tal nőtt.

A forrásokon belül a saját tőke, a hátrasorolt kötelezettségek, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek az összes forrás közel 70,35 %-át teszik ki, ami az előző évi szintnél kismértékben magasabb. A saját tőke, a tartalékok (hátrasorolt kötelezettségek), valamint a hosszúlejáratú kötelezettségek fedezetet nyújtanak a befektetett eszközök állományára.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 16,05 %-kal alacsonyabb, mint az előző évi, köszönhetően a nyereséges gazdálkodásnak.

Összességében elmondható, hogy az előző években megkezdett reorganizáció (üzem- és tevékenység összevonások, létszámcsökkentés, profiltisztítás) meghozta eredményét, az új piaci szerkezet alapján a Ganz cégcsoport gazdálkodása az utóbbi években és így 2013-ban is lényegesen eredményesebb, mint a korábbi időszakban.

Honlapunk sütiket (cookie) használ a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A böngészés folytatásával hozzájárul a sütik használatához.