Cégjegyzékszám: 01-10-043767

Adószám: 12364855-2-42

Statisztikai számjel: 12364855-6832-114-01

 

Tulajdonosok
 
 

Tulajdonos megnevezése

Jegyzett tőke összege
ezer Ft

Jegyzett tőke megoszlása
%

GGMD Vagyonhasznosítási és Fejlesztési Holding Zrt. 2.551.810 99,99
magánszemély 190 0,01
Összesen: 2.552.000 100,00

 

Vezetőség
 
 Igazgatóság

elnök: Fitos Zoltán

tagjai: Deák Miklós
Szombath Péter

 

 

 

 

 

 


Felügyelő bizottság

elnök: Tóth Attila

tagjai: Pál László
Siklósi László

A cég könyvvizsgálója
Dornhof Nagy und Partner
Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Tel: 315-0323
Nagy József
A cég jogi képviselője
Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda
Dr. Tóth Péter
Tel: 487-0670