A cégcsoport gazdálkodásának értékelése - 2016

A konszolidált eredmény-kimutatásban a cégcsoport 4 881 942 ezer Ft összegű nettó árbevételt és 128 650 ezer Ft egyéb bevételt számolt el 2016-ban.

Ez több mint 30 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest, de az alacsonyabb árbevétel miatti veszteséget némileg kompenzálta a pénzügyi műveletekből adódó eredmény. A pénzügyi műveletek bevételeinek, ráfordításainak pozitív szaldója részben árfolyamnyereségből, részben üzletrész értékesítés nyereségéből adódik. Ganz Holding Zrt. a Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft-ben lévő 49 %-os tulajdoni hányadát az előző évek veszteséges gazdálkodása miatt értékesítette az orosz tulajdonos részére 2016. júniusában, így Ganz Engineering Kft. kikerült a konszolidációs körből 2016. évben. Cégcsoport szinten a konszolidált adózott eredmény Ez több mint 30 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest, de az alacsonyabb árbevétel miatti veszteséget némileg kompenzálta a pénzügyi műveletekből adódó eredmény. A pénzügyi műveletek bevételeinek, ráfordításainak pozitív szaldója részben árfolyamnyereségből, részben üzletrész értékesítés nyereségéből adódik. Ganz Holding Zrt. a Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft-ben lévő 49 %-os tulajdoni hányadát az előző évek veszteséges gazdálkodása miatt értékesítette az orosz tulajdonos részére 2016. júniusában, így Ganz Engineering Kft. kikerült a konszolidációs körből 2016. évben. Cégcsoport szinten a konszolidált adózott eredmény - 352.840 e Ft, mely veszteség a Ganz Motor Kft. veszteséges gazdálkodásából adódik a megkötött szerződések életbelépésének említett okok miatt történt elmaradása miatt.

A 2016. évről készült összevont éves mérleg főösszege 8 917 181 ezer Ft, ami több, mint   1.800 m Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évi. Azonban ha kiszűrjük a Ganz Engineering Kft. miatti változást, a mérlegfőösszege 2016. évi folyó üzletmenetből eredően több mint 1 milliárd Ft-tal nőtt. A növekményt a pénzeszközök állományváltozása adja, a már említett üzletrész értékesítésből eredően, ami rendkívüli módon javította a cégcsoport likviditási helyzetét.

Ezzel párhuzamosan minimálisan nőtt a kötelezettség állomány, de finanszírozható a cégcsoport a 2016-os veszteséges gazdálkodás ellenére is. 

A forrásokon belül a saját tőke, a hátrasorolt kötelezettségek, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek az összes forrás közel 86,44 %-át teszik ki, ami az előző évi szintnél magasabb. A növekedés oka, hogy bár a korábbi éveknél lényegesen alacsonyabb a cégcsoport árbevétele és az adózott eredmény is negatív, a Ganz Engineering Kft. cégcsoportból történő kikerülésével 619.887 e Ft-tal javult a saját tőke összege, amit ugyanakkor csökkentett a 2016-os gazdálkodásból az anyavállalatra jutó 327.123 e Ft összegű veszteség, de összességében nőtt a saját tőke. 

A hosszú lejáratú kötelezettségek összege nem jelentős, elsősorban kisebb értékű tárgyi eszközök lízingjével kapcsolatos.

2016-ban a rövid lejáratú kötelezettségek folyó üzletmenetből kismértékben nőttek, zömében fordulónapi adó-, járulék kötelezettséget, munkavállalókkal szembeni tartozást és szállítókkal szembeni kötelezettséget tartalmaznak.  

Cégcsoport szinten a saját tőke, a rejtett tartalékok (hátrasorolt kötelezettségek), valamint a hosszúlejáratú kötelezettségek fedezetet nyújtanak a befektetett eszközök állományára. 

Összességében elmondható, hogy a 2016-os év veszteséges gazdálkodása ellenére a finanszírozás biztosítható.

Honlapunk sütiket (cookie) használ a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A böngészés folytatásával hozzájárul a sütik használatához.