A cégcsoport gazdálkodásának értékelése - 2017

A konszolidált eredmény-kimutatásban a cégcsoport 4 236 664 ezer Ft összegű nettó árbevételt és 130 658 ezer Ft egyéb bevételt számolt el 2017-ben.

Az árbevétel több mint 13 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest, de az alacsonyabb árbevétel miatti veszteséget némileg kompenzálta a pénzügyi műveletekből adódó eredmény. Ugyanakkor az alacsonyabb árbevétel mellett is javult az üzemi eredmény az előző évhez képest. A pénzügyi műveletek bevételeinek, ráfordításainak pozitív szaldója részben árfolyamnyereségből, részben üzletrész értékesítés nyereségéből adódik (Ganz Holding Zrt. 2017-ben értékesített a GIV Kft-ben lévő 20 %-os részesedéséből 10 %-os tulajdoni hányadot GGMD Zrt. részére.) Cégcsoport szinten a konszolidált adózott eredmény - 329.945 e Ft, mely veszteség a Ganz Motor Kft. veszteséges gazdálkodásából adódik a megkötött szerződések életbelépésének elhúzódása miatt.

A 2017. évről készült összevont éves mérleg főösszege 9 381 951 ezer Ft, ami 464 770 e Ft-tal magasabb, mint az előző évi. A növekményt elsősorban a befektetett eszközök növekedése adja, a Ganz csoport 2017-ben - részben kormányzati támogatással - az amortizációt meghaladó összegben költött beruházásokra, elsősorban a géppark és logisztikai rendszer fejlesztésére. 

A forrásokon belül a saját tőke, a hátrasorolt kötelezettségek, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek az összes forrás 83,07 %-át teszik ki, ami az előző évi szintnél alacsonyabb. A csökkenés oka elsősorban a 2017. évi cégcsoport szintű veszteség, de még így is rendkívül jó a mutatószám értéke. 

A hosszú lejáratú kötelezettségek növekménye elsősorban a beruházási hitelek növekményéből adódik. 

2017-ben a rövid lejáratú kötelezettségek ugyan növekedtek, de zömében nem lejárt fordulónapi adó-, járulék kötelezettséget, munkavállalókkal szembeni tartozást és szállítókkal szembeni kötelezettséget tartalmaznak.

Cégcsoport szinten a saját tőke, a rejtett tartalékok (hátrasorolt kötelezettségek), valamint a hosszúlejáratú kötelezettségek fedezetet nyújtanak a befektetett eszközök állományára. 

Összességében elmondható, hogy a 2017-es év veszteséges gazdálkodása ellenére a cégcsoport finanszírozása biztosított, pénzügyi helyzete stabil, kiszámítható.

Honlapunk sütiket (cookie) használ a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A böngészés folytatásával hozzájárul a sütik használatához.